Menuen

Fondens formål er at styrke blindes muligheder for at deltage aktivt på alle samfundslivets områder.
 

Fonden skal efter bestyrelsens bestemmelse yde støtte til løsning af opgaver, som ikke eller ikke i tilstrækkeligt omfang varetages af det offentlige eller af private organisationer.
 

Støtten kan ydes såvel til enkelte blinde og grupper af blinde som til virksomheder og institutioner m.v. Fonden kan tage initiativ til oprettelse og drift af virksomheder, der virker inden for det foran angivne formål.