Menuen


Dansk elektronisk blinde bibliotek
Bogen der lande på dit skrivebord. DEBBI er en E-bogsamling på internettet. Det er mulig for blinde og svagsynede at få adgangs kode til at hente bøgerne, ved at henvende sig til os. Når du har hentet bogen ned på din PC, kan du enten printe den ud i punkt, brail eller høre den læst op med syntetisktale.

E-tekster er en omhyggelig gengivelse af det trykte værk og tilrettelagt specielt for blinde og svagtseende.

Udover de klausulerede bøger er der også nogle der kan hentes af enhver.
Dette store arbejde er kun muligt takket være vore frivillige korrektur læssere, og din økonomisk støtte. 

Se hvordan du bliver bruger af DEBBI (Link)