Menuen

Det Kongelige Teater

Fonden har i mange år fremstillet de teater-programmer, som trykkes til den enkelte forestilling, i en cdudgave. Disse programmer er yderst interessante, idet de ud over tabeloplysningerne tillige rummer artikler om forskellige aspekter af forestillingen; det være sig om forfatteren, instruktøren, komponisten og/eller om de historisk-kulturelle rammer, som værket skabtes under.

I en lang årrække indlæstes blot programmerne til skuespil og opera, men i de seneste år er denne service udvidet til også at omfatte programmerne til balletforestillingerne.

Blinde og andre læsehandicapede kan bestille programmerne hos os på tlf. 42 47 63 21.

Programmerne koster 50 kr. pr. stk. incl. porto.

Gaver fra private og fra fonde er en forudsætning for at initiativer som dette kan udvikles, raffineres og stilles til rådighed for danske blinde og andre læsehandicappede.