Menuen

Tilgængelighed.

I et samfund hvor det forudsættes at alle kan og skal benytte digitale løsninger, er det helt afgørende at disse løsninger også er tilgængelige for alle.
Desværre viser erfaringerne med teknisk tilgængelighed  at det langt fra  går sådan automatisk.
Tilgængelighed skal indtænkes fra starten når der udvikles projekter, det er den billigste og mest effektive måde at sikre at den endelige løsning kan bruges af alle.
Teknisk tilgængilighed er et af Blindefondens vigtigste arbejdsområder. Vi har gode erfaringer med at hjælpe organisationer med at udvikle tilgængelige løsninger. Vores særlige kompetance er arbejdet med at sikre at skærmlæsere kan arbejde sammen med IT systemer, men vi har også den generelle viden om IT tilgængelighed for andre grupper. Det er dog vigtigt at slå fast at en afgørende metode til at sikre tilgængelighed på er at få IT projektet testet af så mange forskellige typer af brugere så muligt før et system sættes i drift.

Som eksempler på projekter vi har deltaget i kan nævnes:
Fremstilling af en løsning der gør bladre pdf publikationer tilgængelige. Det gælder desværre ikke alle bladre pdf'er men kun løsningen der er udviklet af Visionlink.
I et samarbejde med Aarhus kommune.

Herudover har vi samarbejdet med Danske Bank om testning af letbank.
Desuden arbejder vi på forbedringen af tilgængeligheden til Mobile Pay betalingsapp'en, der for tiden er den mest udbredte betalings app til smartphones. Vi arbejder både med versionen til iOS og Android.

Vi vil løbende udbygge den information om hvordan hjemmesider og app gøres tilgængelige på de følgende sider.