Menuen

Hvad er Blindefonden?

Blindefonden, Fonden for aktive blinde er en selvejende institution. Vores formål er at igangsætte, eller støtte projekter, der kan medvirke til at styrke blinde og svagsynedes muligheder for at kunne tage aktivt del i samfundslivet.
Vores projekter afspejler da også en beskeden del af, hvad vi gør for at bane vejen i dette.
 

DEBBI - Dansk Elektronisk Blindebibliotek

Bøger, pjecer, blade og tidsskrifter i digitaliseret form sætter blinde i stand til at indhente information, som de ellers ville være afskåret fra.
 

Brailleopera

Her kan blinde på et brailledisplay læse den samme tekst under en forestilling, som ses på skærmen over scenen.

 


Beskrivelserne af projekterne ovenfor er naturligvis en stor del af Blindefondens virke. Men dertil kommer også vores meget omfattende rådgivende praksis.
I årenes løb har vi opbygget en ikke ubetydelig viden om blindeområdet, og vi er kun glade for at kunne hjælpe med problemløsninger. Herunder henvisninger til de rette eksperter.

Som det ses favner Blindefonden vidt. Udover de allerede nævnte projekter, har vi også nogle, der endnu er i støbeskeen.
Det gælder f.x. Synstolket teater: Teater forestillinger, hvor scenerne beskrives via lyd.

Mulighederne er mangfoldige  - og kun fantasien sætter grænser.
 

Hvorledes støtter du fonden?

Blindefonden har en yderst beskeden grundkapital. For at virkeliggøre de mange idéer er den helt afhængig af, at der tilføres midler udefra fra, velvillige donatorer.