Menuen

I august 1995 afprøvede vi i Musikhuset i Århus ved opførelserne af Ragnarok det trådløse koncept med trådløs transmission og med et specielt fremstillet punktdisplay med batteri og radiomodtager.

Denne nye version blev i dagene 10-11 november 1995 installeret på Det Kongelige Teater. Den indebærer, at den blinde tilskuer kan sidde hvor som helst i teatret og anvende systemet. Der er nu to punktdisplays til rådighed her.

Med en lille skydeknap på udstyret kan man selv vælge mellem "fuldskrift" og "forkortet punktskrift" (en slags stenografi), og der er således taget højde for blindes forskellige læserutiner.

Dette system findes os bekendt ikke andre steder og må så nok betragtes som en verdensbegivenhed.

Der er ingen tvivl om, at den stigende interesse for opera - især blandt unge, i høj grad er begrundet i denne nye mulighed for gennem tekstlæsningen at være i intim forbindelse med dramaet. Lysdisplay'et får teksten og musikken til at smelte sammen til en total-oplevelse.
Det er vor erfaring, at blinde ved anvendelse af vort punktdisplay, på tilsvarende måde får en beriget oplevelse.


Gaver fra private og fonde er en forudsætning for at initiativer som BRAILLE-OPERA kan udvikles, raffineres og stilles til rådighed for danske blinde.